Systemy Informatyczne wykorzystywane przez kancelarię

Kancelaria komornika sądowego dąży do optymalizacji podejmowanych działań i skrócenia czasu podejmowanych czynności egzekucyjnych. Cały czas dążymy do wprowadzania dostępnych udogodnień i korzystamy z systemów informatycznych wspomagających czynności komornika sądowego, wśród których są:

 

 

 • OGNIVO – Elektroniczne ustalanie rachunków bankowych

System umożliwia kierowanie elektronicznych zapytań celem ustalenia informacji dotyczących prowadzonych przez dłużnika rachunków bankowych. Lista banków dostępna jest na stronie www.kir.com.pl. System Ognivo umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankami, dotyczących rachunków bankowych dłużników. Przy pomocy powyższej aplikacji, elektronicznie wysyłamy zapytanie, dzięki czemu proces poszukiwania rachunków bankowych jest sprawny i w pełni zautomatyzowany. Wskazać przy tym należy również, że lista banków współpracujących w ramach tego programu systematycznie się powiększa. Dzięki korzystaniu z systemu Ognivo odpowiedzi na zapytania trafiają do nas w ciągu 24 godzin.

 • EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

W przypadku uzyskania elektronicznego nakazu zapłaty system umożliwia złożenie drogą elektroniczną wniosku egzekucyjnego. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.e-sad.gov.pl.

 • PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Pozwala na kierowanie zapytań o dłużnika drogą elektroniczną, co znacznie przyspiesza uzyskanie niezbędnych informacji dla prowadzonego postępowania egzekucyjnego o dłużniku. Przy kierowaniu zapytań w toku postępowania egzekucyjnego, udaje się ograniczyć czas doręczenia zapytań eliminując tradycyjny sposób wysyłania korespondencji przy pomocy poczty, co nie tylko usprawnia pracę (odpowiedzi na zapytania trafiają do nas w ciągu 24 godzin), ale również ogranicza koszty korespondencji wysyłanej drogą pocztową.

 • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Pozwala na uzyskanie danych dotyczących działalności gospodarczej dłużnika w tym na dostęp do danych niepublicznych. System pozwala na ustalenie adresów prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika, jego danych teleadresowych, jak również obszaru prowadzonej przez niego działalności.

 • CPD – Centrum Personalizacji Dokumentów

Centrum Personalizacji Dokumentów realizuje zadania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wydawania dokumentów dla obywateli polskich, pracowników administracji publicznej, funkcjonariuszy służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, cudzoziemców oraz udostępniania danych z rejestru PESEL (Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności).

 • ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej pozwala na elektroniczną wymianę danych pomiędzy komornikiem, a organami administracji publicznej co znacząco przyspiesza czas postępowanie egzekucyjnego.

 • CBDKW – Ministerstwo Sprawiedliwości

Dostęp elektroniczny do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych za pośrednictwem strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Dzięki temu możliwe jest odszukanie nieruchomości, dla której urządzona jest księga wieczysta wpisując na przykład imię, nazwisko i numer PESEL właściciela. Kancelaria komornika korzysta z wyszukiwania zaawansowanego, które wyszukuję udostępnioną przez Ministerstwo Sprawiedliwości bazę przy użyciu różnych kryteriów wyszukania w ramach jednego zapytania. CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (do wstawienia zdjęcie – logo) System umożliwia szybkie i bezpłatne ustalenie posiadanych przez dłużnika pojazdów, z których może być prowadzona egzekucja.

 • CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

System umożliwia szybkie i bezpłatne ustalenie posiadanych przez dłużnika pojazdów, z których może być prowadzona egzekucja.

 • MPE – Monitor Postępowania Egzekucyjnego

Monitor Postępowania Egzekucyjnego wyświetla zawarte w aplikacji komorniczej informacje o postępowaniu egzekucyjnym na stronie internetowej. O tym kto i do jakich informacji uzyska dostęp decyduje Komornik sądowy lub upoważniony przez niego Pracownik Kancelarii komorniczej. Za pomocą dedykowanego modułu udostępniania danych MPE przekazuje informacje z aplikacji Komornik SQL-VAT lub Kancelaria Komornika-VAT uprawnionym użytkownikom. Dzięki temu informacje wyświetlane przez MPE są zawsze aktualne i zgodne z wiedzą Komornika.

 • BAZA PESEL-NET

System umożliwia szybkie uzyskiwanie danych osobowych dłużnika.

 • SPG – Serwis Prawno-Gospodarczy

SPG to kompleksowe rozwiązanie wspierające analizę sytuacji biznesowej kontrahentów. Dzięki intuicyjnej wyszukiwarce w kilka sekund prezentuje aktualne oraz historyczne dane około 400 tysięcy podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Główny Urząd Statystyczny (do wstawienia zdjęcie – logo) Główny Urząd Statystyczny – Baza Internetowa Regon, Wyszukiwarka Podmiotów Gospodarki Narodowej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, dane zawarte na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego jest równoznaczne z potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze

 • Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny – Baza Internetowa Regon, Wyszukiwarka Podmiotów Gospodarki Narodowej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, dane zawarte na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego jest równoznaczne z potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON.

 • REGON. BIP – Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – ujednolicony system stron internetowych, stworzony w celu udostępniania informacji publicznej. Dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem konkretnej instytucji publicznej czy sposobem załatwienia określonej sprawy wejście na stronę BIP danego podmiotu jest często optymalnym sposobem zdobycia tego rodzaju informacji.

Zadzwoń do nas